Telemarketingový pracovník - Kurzy pre telemarketingového pracovníka

Práca Telemarketingový pracovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Telemarketingový pracovník

Práca Telemarketingový pracovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Telemarketingový pracovník
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: 365, teams, outlook, softskills
Čo robí Telemarketingový pracovník ?

Telemarketingový pracovník je zodpovedný za oslovovanie potenciálnych zákazníkov a udržiavanie kontaktov s existujúcimi zákazníkmi prostredníctvom telefónu. Hlavnou úlohou telemarketingového pracovníka je propagovať produkty alebo služby spoločnosti, získavať nových zákazníkov a podporovať predaj. Telemarketingový pracovník pracuje v úzkej spolupráci s predajným tímom a marketingovým oddelením na dosiahnutie obchodných cieľov.

Ako toto povolanie vzniklo?

Povolanie telemarketingového pracovníka vzniklo s rozvojom telekomunikačných technológií a marketingových stratégií, ktoré využívajú priame oslovovanie zákazníkov prostredníctvom telefónu. V druhej polovici 20. storočia sa stal telemarketing s rastom dostupnosti telefónov a neskôr mobilných zariadení veľmi populárnym spôsobom propagácie produktov a služieb, získavania nových zákazníkov a udržiavania kontaktov s existujúcimi klientmi. Telemarketing umožňuje firmám efektívne a rýchlo komunikovať so širokým spektrom zákazníkov a poskytovať im aktuálne informácie o ponukách a akciách.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Telemarketingový pracovník

 • Oslovovanie potenciálnych zákazníkov: Telefonické oslovovanie potenciálnych zákazníkov s cieľom predstaviť produkty alebo služby spoločnosti.
 • Udržiavanie kontaktov: Pravidelná komunikácia s existujúcimi zákazníkmi, poskytovanie informácií o nových produktoch alebo službách.
 • Riešenie otázok a požiadaviek: Poskytovanie informácií a riešenie otázok a požiadaviek zákazníkov prostredníctvom telefónu.
 • Spracovanie objednávok: Prijímanie a spracovanie objednávok od zákazníkov, zabezpečenie ich včasného a správneho vybavenia.
 • Aktualizácia databáz: Udržiavanie a aktualizácia zákazníckych databáz a záznamov o komunikácii.
 • Spolupráca s tímom: Koordinácia s predajným a marketingovým tímom na zabezpečenie efektívneho oslovovania a podpory zákazníkov.
 • Príprava správ: Tvorba pravidelných správ o telefonických aktivitách, predaji a výkonnosti telemarketingových kampaní.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Telemarketingový pracovník

 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje efektívnu správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie obchodných aktivít.
 • Softvér na správu telefonických kampaní: Call Center Software, Five9. Tieto nástroje umožňujú efektívne riadenie a sledovanie telemarketingových kampaní.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu dokumentov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu s tímom a zákazníkmi.
 • Softvér na správu úloh: Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívnu organizáciu a sledovanie úloh a projektov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Telemarketingový pracovník

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave