Produktový manažér (marketing, reklama, PR) - Kurzy pre produktového manažéra (marketing, reklama, PR)

Práca Produktový manažér (marketing, reklama, PR), poradenstvo pre pracovné ponuky Produktový manažér (marketing, reklama, PR)

Práca Produktový manažér (marketing, reklama, PR), poradenstvo pre pracovné ponuky Produktový manažér (marketing, reklama, PR)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: project, analytics, 365, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Produktový manažér (marketing, reklama, PR) ?

Produktový manažér v oblasti marketingu, reklamy a PR je zodpovedný za vývoj, správu a propagáciu produktov spoločnosti. Hlavnou úlohou produktového manažéra je zabezpečiť, aby produkty spĺňali potreby trhu, boli konkurencieschopné a prispievali k obchodnému rastu spoločnosti. Produktový manažér spolupracuje s vývojom, marketingom, predajom a PR tímom na tvorbe a implementácii produktových stratégií.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie produktového manažéra v oblasti marketingu, reklamy a PR vzniklo ako reakcia na rastúcu konkurenciu a potrebu efektívneho riadenia produktových radov a inovácií. S expanziou trhov a zvyšujúcou sa rôznorodosťou produktov sa spoločnosti museli zamerať na strategické riadenie svojich produktových portfólií. Produktoví manažéri boli zavedení na zabezpečenie, aby produkty boli v súlade s trhovými trendmi a požiadavkami zákazníkov, a aby sa efektívne implementovali nové nápady a inovácie. Ich úloha zahŕňa koordináciu medzi rôznymi oddeleniami, ako sú vývoj, marketing a predaj, aby sa dosiahli obchodné ciele.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Produktový manažér (marketing, reklama, PR)

 • Vývoj produktových stratégií: Analýza trhu a konkurencie, identifikácia potrieb zákazníkov a vývoj stratégií na uvedenie a propagáciu produktov.
 • Správa produktového portfólia: Správa a aktualizácia existujúceho produktového portfólia, sledovanie jeho výkonu a identifikácia možností na zlepšenie.
 • Koordinácia vývoja produktov: Spolupráca s vývojovým tímom na tvorbe nových produktov a zlepšovaní existujúcich.
 • Marketing a propagácia: Plánovanie a realizácia marketingových kampaní na podporu predaja produktov, spolupráca s marketingovým a PR tímom na tvorbe reklamných materiálov.
 • Podpora predaja: Poskytovanie podpory predajnému tímu vrátane školení o produktoch, tvorby predajných materiálov a riešenia otázok zákazníkov.
 • Analýza a reportovanie: Monitorovanie výkonu produktov, príprava správ a analýz o predaji, trhových trendoch a zákazníckej spokojnosti.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Produktový manažér (marketing, reklama, PR)

 • Produktové a projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello, Asana. Tieto nástroje umožňujú efektívne plánovanie a riadenie vývoja produktov.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie predajných aktivít.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Tableau. Tieto nástroje umožňujú analýzu trhových dát a sledovanie výkonnosti produktov.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu produktových dokumentov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu produktových stratégií a výsledkov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Produktový manažér (marketing, reklama, PR)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave