PR manažér - Kurzy pre PR manažéra

Práca PR manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky PR manažér

Práca PR manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky PR manažér
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: 365, outlook, teams, powerpoint, photoshop, illustrator
Čo robí PR manažér ?

PR manažér je zodpovedný za riadenie a koordináciu všetkých aktivít súvisiacich s public relations (PR) organizácie. Hlavnou úlohou PR manažéra je budovať a udržiavať pozitívny obraz spoločnosti, komunikovať s médiami a verejnosťou a zvládať krízovú komunikáciu. PR manažér úzko spolupracuje s marketingovým a komunikačným tímom na tvorbe a implementácii PR stratégií.

Ako vznikla pozícia PR manažér

Pracovná pozícia PR manažéra vznikla s potrebou organizácií riadiť svoj obraz a vzťahy s verejnosťou a médiami. Keď sa spoločnosti začali viac zameriavať na budovanie svojho imidžu a zvládanie krízových situácií, vznikla potreba odborníkov, ktorí by vedeli efektívne komunikovať s médiami, verejnosťou a internými tímami. PR manažéri kombinujú strategické myslenie s komunikačnými zručnosťami na budovanie a udržiavanie pozitívneho obrazu spoločnosti.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu PR manažér

  • Tvorba PR stratégií: Vývoj a implementácia PR stratégií, ktoré podporujú obchodné ciele a zlepšujú obraz spoločnosti.
  • Mediálne vzťahy: Budovanie a udržiavanie vzťahov s médiami, tvorba a distribúcia tlačových správ.
  • Krízová komunikácia: Plánovanie a realizácia krízových komunikačných stratégií na zvládanie negatívnych udalostí a minimalizáciu poškodenia reputácie.
  • Organizácia podujatí: Plánovanie a koordinácia verejných podujatí, tlačových konferencií a iných PR aktivít.
  • Monitorovanie médií: Sledovanie mediálnych výstupov a analýza ich vplyvu na obraz spoločnosti.
  • Interná komunikácia: Podpora internej komunikácie a spolupráca s internými oddeleniami na zabezpečenie konzistentného posolstva.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať PR manažér

  • PR softvéry: Cision, Meltwater. Používanie týchto nástrojov umožňuje správu mediálnych vzťahov a sledovanie mediálnych výstupov.
  • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie PR dokumentov a správ.
  • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, Microsoft PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu s médiami a internými tímami.
  • Grafické softvéry: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator). Tieto nástroje umožňujú tvorbu vizuálnych materiálov pre PR aktivity.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu PR manažér

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave