Špecialista IT bezpečnosti - Kurzy pre špecialistu IT bezpečnosti

Práca Špecialista IT bezpečnosti, poradenstvo pre pracovné ponuky Špecialista IT bezpečnosti

Práca Špecialista IT bezpečnosti, poradenstvo pre pracovné ponuky Špecialista IT bezpečnosti
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: 365
Čo robí Špecialista IT bezpečnosti ?

Špecialista IT bezpečnosti je zodpovedný za zabezpečenie informačných systémov a ochranu citlivých dát pred kybernetickými hrozbami. Hlavnou úlohou špecialistu IT bezpečnosti je identifikovať, analyzovať a zmierňovať riziká spojené s IT infraštruktúrou organizácie, vrátane implementácie bezpečnostných opatrení a politiky.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie špecialistu IT bezpečnosti vzniklo s rastúcou digitalizáciou a rozvojom technológií, ktoré priniesli nové kybernetické hrozby. Ako sa organizácie stále viac spoliehali na informačné systémy, vznikla potreba zabezpečiť ochranu citlivých dát a systémov pred kybernetickými útokmi. Špecialisti IT bezpečnosti kombinujú technické znalosti s analytickým myslením na identifikáciu a zmierňovanie bezpečnostných rizík.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Špecialista IT bezpečnosti

 • Analýza bezpečnostných rizík: Identifikácia a hodnotenie bezpečnostných rizík v IT infraštruktúre.
 • Implementácia bezpečnostných opatrení: Návrh a implementácia bezpečnostných riešení a politiky na ochranu dát a systémov.
 • Monitorovanie bezpečnosti: Sledovanie a analýza bezpečnostných udalostí a incidentov, reakcia na bezpečnostné hrozby.
 • Vykonávanie auditov: Pravidelné bezpečnostné audity a testovanie zraniteľností na identifikáciu potenciálnych slabín.
 • Vzdelávanie zamestnancov: Školenie zamestnancov o bezpečnostných politikách a postupoch.
 • Spolupráca s tímami: Úzka spolupráca s IT tímom a vedením na zlepšovanie bezpečnostných postupov a infraštruktúry.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Špecialista IT bezpečnosti

 • Bezpečnostné nástroje: Splunk, SIEM, Nessus. Používanie týchto nástrojov umožňuje monitorovanie bezpečnosti a detekciu hrozieb.
 • Systémy na správu identít a prístupov: Okta, LDAP. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu prístupových práv.
 • Šifrovacie technológie: OpenSSL, PGP. Používanie týchto technológií umožňuje ochranu citlivých dát.
 • Analytické nástroje: Wireshark, Metasploit. Tieto nástroje umožňujú analýzu a testovanie bezpečnosti sietí.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú správu a zdieľanie bezpečnostných dokumentov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Špecialista IT bezpečnosti

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave