iOS programátor - Kurzy pre iOS programátora

Práca iOS programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky iOS programátor

Práca iOS programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky iOS programátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: ios
Čo robí iOS programátor ?

iOS programátor je zodpovedný za vývoj a údržbu mobilných aplikácií pre operačný systém iOS. Hlavnou úlohou iOS programátora je zabezpečiť, aby aplikácie boli funkčné, výkonové optimalizované a používateľsky prívetivé, čím podporujú obchodné ciele organizácie.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie iOS programátora vzniklo s rozvojom mobilných technológií a rastúcou popularitou iOS zariadení. Ako sa mobilné aplikácie stali kľúčovým nástrojom pre komunikáciu, zábavu a obchod, vznikla potreba odborníkov, ktorí by dokázali vyvíjať a optimalizovať aplikácie pre operačný systém iOS. iOS programátori kombinujú technické zručnosti s kreatívnym myslením na tvorbu mobilných aplikácií, ktoré zlepšujú užívateľskú skúsenosť a podporujú obchodné ciele.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu iOS programátor

 • Vývoj aplikácií: Implementácia nových funkcií a vylepšení do iOS aplikácií podľa špecifikácií a požiadaviek projektu.
 • Optimalizácia výkonu: Optimalizácia kódu a zabezpečenie plynulého fungovania aplikácií na rôznych zariadeniach.
 • Testovanie a ladenie: Testovanie aplikácií na rôznych zariadeniach a oprava chýb na zabezpečenie ich správneho fungovania.
 • Aktualizácie a údržba: Pravidelná aktualizácia a údržba aplikácií na zabezpečenie kompatibility s novými verziami iOS.
 • Spolupráca s tímami: Úzka spolupráca s dizajnérmi, backend programátormi a QA tímom na zabezpečenie plynulého priebehu vývojových procesov.
 • Dokumentácia: Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie kódu a procesov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať iOS programátor

 • Programovacie jazyky: Swift, Objective-C. Používanie týchto jazykov umožňuje vývoj iOS aplikácií.
 • Vývojové prostredie: Xcode. Tento nástroj umožňuje vývoj, testovanie a ladenie iOS aplikácií.
 • API a SDK: iOS SDK, Cocoa Touch. Používanie týchto nástrojov umožňuje integráciu rôznych funkcií do iOS aplikácií.
 • Nástroje na správu verzií: Git, SVN. Používanie týchto nástrojov umožňuje sledovanie zmien v kóde a spoluprácu s tímom.
 • Testovacie nástroje: XCTest, Appium. Tieto nástroje umožňujú testovanie a ladenie iOS aplikácií.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu iOS programátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave