Pre nezamestnaných: najskôr vzdelanie, potom dobrá práca!

Podávanie žiadostí na preplatenie našich kurzov od Úradu bolo od 03.01.2019 obnovené. Rekvalifikačné kurzy je potrebné zrealizovať do termínu 27.02. 2019, po tomto termíne si budete musieť vzdelávanie hradiť sami. 

Chcete sa vzdelávať? Máte čas navštevovať kurzy a považujete vzdelávanie, kurzy a rekvalifikáciu za podstatnú, aby ste si mohli nájsť novú alebo lepšiu prácu?

Ste na správnej adrese. Už za 14 dní sa môžeme vidieť!

Ste nezamestnaný a evidovaný na Úrade práce? Tak vám nič nebráni v tom, aby ste si u nás mohli podať žiadosť na vzdelávanie. Vedeli ste, že máte možnosť nechať si od Úradu práce preplatiť naše kurzy?

IT Kurzy pre nezamestatných zadarmo cez REPAS

Môžem sa vzdelávať, aj keď nie som evidovaný na Úrade práce? Samozrejme! 90% našich klientov a študentov tvoria zamestnaní, alebo firemní zákazníci. Ponúkame denné, večerné alebo víkendové kurzy a rôzne lastminute kurzy a zľavy.

Páči sa Vám článok alebo novinka?