Kurzy pre firmy cez úrad práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo nový veľký program pre firmy a zamestnávateľov. S podporou finančného príspevku až do výšky 150 000 eur na zamestnávateľa, projekt otvára dvere k mnohým príležitostiam pre firmy na celom Slovensku, aby vzdelávali svoje tímy a zamestnancov. Pokiaľ ste firma, alebo zamestnávateľ a hľadáte efektívny spôsob, ako rozvíjať zručnosti, školiť vašich zamestnancov a udržiavať krok s najnovšími trendmi vo vašom priemysle, naše IT kurzy, ktoré vám úrad práce preplatí sú ideálnym riešením.

Vyberiete si kurzy pre vašich zamestnancov, ktoré vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preplatí. Môže to byť Microsoft Office, grafika alebo programovanie, či populárny online marketing a reklama, web stránky, servery, siete alebo databázy. Kurzy je možné pripraviť aj na mieru, na základe vašich požiadaviek. Pre väčšie skupiny je možné zrealizovať uzavreté školenia, v našich učebniach, ONLINE živou formou alebo v priestoroch vašej spoločnosti.

Ak máte záujem o vzdelávanie sa cez úrad práce, teda o preplatenie firemných kurzov cez úrad práce – cez program Podpora rozvoja zručností zamestnancov, pozrite si našu ponuku kurzov pre tento program a všetky aktuálne informácie, dostupnosť a postup podávania prihlášky:

Naše IT kurzy pre vašich zamestnancov môžu byť preplatené úradom práce

V dnešnej rýchlo sa meniacej pracovnej sfére je neustále vzdelávanie kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti. Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“ ponúka zamestnávateľom vynikajúcu príležitosť investovať do rozvoja svojich zamestnancov, prostredníctvom kurzu financovaného cez úrad práce. Tento program je špeciálne navrhnutý pre firmy, ktoré si uvedomujú význam celoživotného vzdelávania a chcú poskytnúť svojim zamestnancom príležitosť zdokonaľovať sa v oblastiach, ktoré sú priamo aplikovateľné v ich denných pracovných aktivitách.

Projekt financuje širokú škálu kurzov, od technických a IT zručností, až po manažérske a komunikačné schopnosti, čím umožňuje zamestnávateľom prispôsobiť vzdelávanie špecifickým potrebám ich spoločnosti.

Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú akceptovať iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. V našom prípade to nebude problém, nakoľko sme na trhu viac ako 16 rokov. Naše kurzy a nami vyplnené žiadosti úrady práce bez problémov akceptovali aj pri programoch Kompas, či Nestrať prácu – vzdelávaj sa. S vypracovaním cenovej ponuky, prípadne výberom kurzov vám radi a ochotne pomôžeme. 

Vzdelávanie zamestnancov ponúka mnoho výhod, ktoré môžu prispieť k rastu a úspechu firmy. Tu sú niektoré kľúčové výhody:

  1. Zvýšenie produktivity a efektívnosti: Dobrý vzdelávací program môže poskytnúť zamestnancom potrebné zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia vykonávať svoju prácu efektívnejšie. To môže viesť k rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu vykonávaniu práce.
  2. Zlepšenie zamestnaneckej spokojnosti a vernosti: Ponúkaním vzdelávacích a rozvojových možností zamestnancom ukazujete, že si ich vážite a investujete do ich profesionálneho rastu. To môže zvýšiť ich spokojnosť v práci a znížiť fluktuáciu zamestnancov.
  3. Udržanie konkurencieschopnosti: Technológie a pracovné postupy sa neustále vyvíjajú, a preto je dôležité, aby mali zamestnanci informácie o najnovších trendoch a inováciách vo svojom odbore. Toto pomáha udržať firmu konkurencieschopnú.
  4. Podpora inovácií: Vzdelaní a dobre informovaní zamestnanci sú často zdrojom nových nápadov, ktoré môžu viesť k inováciám a zlepšeniam v produktoch, službách, či pracovných procesoch.
  5. Zlepšenie zamestnaneckého výkonu: Vzdelávanie môže priamo zlepšiť výkonnosť pracovníka tým, že posilní jeho schopnosť vykonávať svoje pracovné úlohy. To je dôležité najmä v prípade, keď sa od zamestnancov vyžaduje, aby zvládli viac úloh alebo, aby pracovali s novými technológiami alebo metódami.

Tieto výhody môžu mať pozitívny vplyv na fungovanie spoločnosti a udržať si náskok pred konkurenciou v rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave