Počítačový kurz MOC 20412 – Windows Server 2012 - Konfigurácia pokročilých služieb

Počítačový kurz MOC 20412 – Windows Server 2012
Konfigurácia pokročilých služieb

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
31.08.2020
denný kurz v Bratislave
Cena: 923,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (6)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
5 dní
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
923,00 € bez DPH
1 107,60 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 6
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
priemerne 100,00 %
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Tento kurz je oficiálnym kurzom spoločnosti Microsoft pod číslom 20412 a slúži zároveň aj ako príprava na oficiálny Microsoft test 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

O kurze:
Získajte poznatky a praktické zručnosti na administráciu Windows Server 2012, vrátane Windows Server 2012 R2, v tomto päťdňovom oficiálnom kurze Spoločnosti Microsoft. Tento kurz je tretia časť v trojdielnej sérií kurzov, ktoré poskytujú vedomosti a schopnosti potrebné na implementáciu základnej infraštruktúry Windows Server 2012 do existujúceho firemného prostredia. Táto trojica kurzov spoločne pokrýva implementáciu, správu, údržbu a poskytovanie služieb v prostredí Windows Server 2012. Napriek tomu, že niektoré schopnosti a úlohy sú pokryté vo viacerých kurzoch, je tento kurz primárne zameraný na pokročilú konfiguráciu služieb potrebných na nasadenie, správu a údržbu Windows Server 2012 infraštruktúry, ako sú pokročilé sieťové služby, Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Active Directory Federation Services (AD FS), sieťový load balancing, Failover Clustering, služby business continuity a Disaster recovery, ako aj poskytovanie prístupu a informácií a ochrana technológií ako je Dynamic Access Control (DAC) a Web application Proxy integrácia pomocou AD FS a Workplace Join.

Zameranie:
Tento kurz je určený pre IT profesionálov s praktickými skúsenosťami v prostredí Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012, ktorí sa snažia získať schopnosti a vedomosti potrebné na pokročilú správu a poskytovanie služieb v rámci prostredia Windows Server 2012 (resp. R2). Typický záujemcovia o tento kurz sú:
Skúsený Windows Server administrátori ktorí majú reálne praktické skúsenosti s firemným prostredím pracujúcim s Windows Server 2008 alebo 2012.
IT profesionáli, ktorí chcú absolvovať skúšku 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.
IT profesionál, ktorý chce absolvovať skúšku MCSE v oblasti DataCenter, Desktop infraštruktúra, výmena správ, spolupráca a komunikácia sa bude tiež zaujímať o tento kurz, keďže testy MCSA sú požadované pre individuálne špecializácie.

materiály, ktoré sú súčasťou kurzu: Demo príklady ako aj Praktické cvičenia z kurzu sú voľne stiahnuteľné na webových stránkach spoločnosti Microsoft. Oficiálna príručka ku kurzu od spoločnosti Microsoft v cene 270,- EUR je zahrnutá v cene kurzu.
používaná verzia software: Windows Server 2012/2012 R2
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

denný
31.08. - 04.09.
od pondelka v Bratislave
923,00 €
1 107,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 05.09.
od soboty v Bratislave
923,00 €
1 107,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
14.09. - 18.09.
od pondelka v Bratislave
923,00 €
1 107,60 € s DPH
Otvorený termín

denný
26.10. - 30.10.
od pondelka v Bratislave
923,00 €
1 107,60 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 31.10.
od soboty v Bratislave
923,00 €
1 107,60 € s DPH
Otvorený termín

večerný
09.11. - 13.11.
od pondelka v Bratislave
923,00 €
1 107,60 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre počítačový kurz MOC 20412 – Windows Server 2012 - Konfigurácia pokročilých služieb.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
MOC 20412 – Windows Server 2012 - Konfigurácia pokročilých služieb

Modul 1: Implementácia pokročilých sieťových služieb

V tomto module sa študenti naučia konfigurovať pokročilé vlastnosti DHCP, DNS a konfigurovať IPAM Server.

 • Lekcie:
  •  Konfigurácia pokročilých možností DHCP
  •  Konfigurácia pokročilých možností DNS
  •  Implementácia IPAM Servera
  •  Správa IP adresových priestorov pomocou IPAM
 • Praktické cvičenie: Implementácia pokročilých sieťových služieb

Modul 2: Implementácia pokročilých súborových služieb

Tento modul sa zaoberá pokročilými súborovými službami, ako je iSCSI a BranchCache, ktoré slúžia na optimalizáciu používania úložiskových priestorov.

 • Lekcie:
  •  Konfigurácia iSCSI úložiska
  •  Konfigurácia BranchCache
  •  Optimalizácia používania úložiska
 • Praktické cvičenie: Implementácia pokročilých súborových služieb
 • Praktické cvičenie: Implementácia BranchCache

Modul 3: Implementácia Dynamic Access Control (DAC)

Tento modul sa zaoberá konfiguráciou Dynamic Access Control (DAC) na správu a auditovanie prístupov ku zdieľaným súborom.

 • Lekcie:
  •  Prehľad DAC
  •  Implementácia DAC komponentov
  •  Implementácia DAC pre kontrolu prístupu
  •  Implementácia Access Denied Assistance
  •  Implementácia a správa Work Folders
 • Praktické cvičenie: Implementácia bezpečného prístupu k údajom

Modul 4: Implementácia distribuovaného nasadenia AD DS

Tento modul sa zaoberá plánovaním a implementovaním nasadenia AD DS v prostredí, ktoré obsahuje niekoľko domén alebo niekoľko doménových forestov.

 • Lekcie:
  •  Prehľad distribuovaného nasadenia AD DS
  •  Distribuované nasadenie AD DS
  •  Konfigurácia AD DS Trusts
 • Praktické cvičenie: Implementácia distribuovaného nasadenia AD DS

Modul 5: Implementácia AD DS lokalít (Site) a replikácie

Tento modul rozoberá plánovanie a implementáciu nasadenia AD DS v prostredí, ktoré obsahuje niekoľko rôznych lokalít, spravidla viacero pobočiek na rôznych miestach.

 • Lekcie:
  •  Prehľad replikácie AD DS
  •  Konfigurácia AD DS lokalít
  •  Konfigurácia a monitorovanie AD DS replikácie
 • Praktické cvičenie: Implementácia AD DS lokalít a replikácie

Modul 6: Implementácia Active Directory Certificate Services (AD CS)

Tento modul sa zaoberá nasadením doménových certifikačných služieb (AD CS) na distribuovanie TLS certifikátov. Toto zahŕňa implementáciu hierarchie certifikačnej autority a prácu so samotnými certifikátmi.

 • Lekcie:
  •  Použitie certifikátov vo firemnom prostredí
  •  Prehľad PKI
  •  Nasadenie CA
  •  Nasadenie a správa certifikačných šablón
  •  Implementácia distribúcie a zneplatňovania certifikátov
  •  Správa obnovovania certifikátov
 • Praktické cvičenie: Nasadenie a konfigurácia hierarchie certifikačných autorít
 • Praktické cvičenie: Nasadenie a správa certifikátov

Modul 7: Implementácia Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Tento modul vysvetľuje ako nasadiť AD RMS. Tento modul poskytuje prehľad Active Directory Rights Management Services (AD RMS), vysvetľuje ako nadsadiť a spravovať AD RMS infraštruktúru a ako konfigurovať ochranu obsahu dokumentov pomocou AD RMS.

 • Lekcie:
  •  Prehľad AD RMS
  •  Nasadenie a správa AD RMS infraštruktúry
  •  Konfigurácia AD RMS Content Protection
  •  Konfigurácia externého prístupu do AD RMS
 • Praktické cvičenie: Implementácia AD RMS

Modul 8: Implementácia a administrácia Active Directory Federation Services (AD FS)

Tento modul popisuje AD FS a konfiguráciu AD FS v prostredí jednej organizácie a v prostredí viacerých partnerských organizácií.

 • Lekcie:
  •  Prehľad AD FS
  •  Nasadenie AD FS
  •  Implementácia AD FS pre jednu organizáciu
  •  Nasadenie AD FS v scenári Business-to-Business
  •  Rozšírenie AD FS o externých klientov
 • Praktické cvičenie: Implementácia AD FS
 • Praktické cvičenie: Implementácia AD FS pre externých partnerov a používateľov

Modul 9: Implementácia Network Load Balancing (NLB)

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní poskytovať vysokú dostuponosť a balancovanie výkonu pre webové aplikácie pomocou implementácie služby Network Load Balancing.

 • Lekcie:
  •  Prehľad NLB
  •  Konfigurácia NLB klastra
  •  Plánovanie NLB implementácie
 • Praktické cvičenie: Implementácia NLB

Modul 10: Implementácia systému Failover Clustering

Tento modul sa zaoberá poskytovaním vysokej dostupnosti pre sieťové služby a aplikácie v prípade výpadku implementáciou Failover clusteringu.

 • Lekcie:
  •  Prehľad failover clustering
  •  Implementácia failover clustering
  •  Konfigurácia vysoko dostupných aplikácií a služieb pomocou failover clusteringu
  •  Správa failover clustering
  •  Implementácia systému failover clustering s viacerými lokalitami
 • Praktické cvičenie: Implementácia systému Failover Clustering

Modul 11: Implemtnácia systému Failover Clustering pre Hyper-V

Tento modul sa zaoberá nasadzovaním a správou virtuálnych strojov Hyper-V vo failover clustri.

 • Lekcie:
  •  Prehľad integrácie Hyper-V do failover clustering
  •  Implementácia virtuálnych strojov Hyper-V do failover clustering
  •  Implementácia presúvania virtuálnych strojov Hyper-V
 • Praktické cvičenie: Implementácia systému Failover Clustering pomocou Hyper-V

Modul 12: Implementácia systémov Business Continuity a Disaster recovery

Tento modul sa zaoberá implementáciou zálohovania a disaster recovery riešení na základe firemných a technických požiadaviek.

 • Lekcie:
  •  Prehľad ochrany údajov
  •  Implementácia Windows Server Backup
  •  Implementácia obnovy servera a údajov
 • Praktické cvičenie: Implementácia zálohovania a obnovy Windows servera

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po skončení kurzu bude študent schopný:
• Konfigurovať pokročilé vlastnosti DHCP, DNS a IPAM vo Windows Server 2012
• Konfigurovať a spravovať iSCSI, BranchCache a FSRM
• Konfigurovať DAC na správu a audit prístupov ku zdieľaným súborom
• Plánovať a implementovať AD DS nasadenie, ktoré bude obsahovať niekoľko domén a lesov
• Plánovať a implementovať AD DS nasadenie, ktoré bude obsahovať niekoľko lokalít
• Implementovať a konfigurovať nasadenie Active Directory Certificate Services (AD CS)
• Implementovať nasadenie AD RMS
• Implementovať nasadenie AD FS
• Poskytovať vysokú dostupnosť a load balancing pre webové aplikácie implementáciou Network Load Balancing (NLB)
• Implementovať a kontrolovať vysokú dostupnosť a load balancing pre webové aplikácie implementáciou NLB
• Poskytovať vysokú dostupnosť pre sieťové služby a aplikácie implementácie systému failovar clustering
• Implementovať failover cluster, konfigurovať a kontrolovať vysokú dostupnosť sieťových služieb.
• Nasadiť a spravovať virtuálne stroje Hyper-V vo failover clustri
• Implementovať zálohovanie a disaster recovery riešenie na základe biznis a technických požiadaviek

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť

Mgr. Michal Dobšovič
Mgr. Michal Dobšovič
Hodnotenie lektora 97,92% spokojnosť

Michal je našim lektorom už od vzniku spoločnosti. Venuje sa administrácii operačných systémov Windows Server a Linux, administrácii serverových služieb, najmä SQL Server a Exchange Server a implementáciou cloudových služieb Azure a Office 365. Michal je držiteľom v súčasnosti najvyššej úrovne certifikácie od spoločnosti Microsoft: MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert v oblastiach Productivity (Office 365 a Exchange Server) a Core Infrastructure (Windows Server) a je aj držiteľom prestížneho titulu Microsoft Certified Trainer už od roku 2008. Okrem toho pôsobí ako konzultant a externý správca serverov pre rôzne, aj nadnárodné spoločnosti. V našej spoločnosti ho môžete stretnúť na kurzoch Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange, PowerShell a na kurzoch počítačových sietí. Vo voľnom čase sa venuje vývoju webových aplikácií na platforme PHP, pričom sa zameriava najmä na objektové programovanie.

Posledné komentáre účastníkov, ktorí už absolvovali tento kurz

Počítačový kurz MOC 20412 – Windows Server 2012 - Konfigurácia pokročilých služieb od roku 2008 u nás absolvovalo už približne 49 účastníkov. Hodnotenia a reakcie sa zobrazujú iba z vyplnených hodnotení od roku 2014.
zobrazených komentárov: 1 z celkového počtu 1 priemerné hodnotenie: 100,00%
Dušan K.
17.12.2018

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu MOC 20412 – Windows Server 2012 - Konfigurácia pokročilých služieb a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu MOC 20412 – Windows Server 2012 - Konfigurácia pokročilých služieb, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.