Novinka 2016: ShortTest: skrátený test do 10 minút na rýchle vyhodnotenie znalostí
Bežná práca s počítačom
dĺžka testu: 40 min
otázok: 40
Pokročilá práca s počítačom
dĺžka testu: 40 min
otázok: 40
Microsoft Word
dĺžka testu: 60 min
otázok: 60
Microsoft Excel základy
dĺžka testu: 40 min
otázok: 40
Microsoft Excel pokročilý
dĺžka testu: 40 min
otázok: 40
Microsoft PowerPoint
dĺžka testu: 40 min
otázok: 40
Microsoft Outlook
dĺžka testu: 50 min
otázok: 50
Microsoft Access základy
dĺžka testu: 40 min
otázok: 40
Úvod do Internet Marketingu
dĺžka testu: 30 min
otázok: 33
Webstránky a HTML
dĺžka testu: 45 min
otázok: 60
CSS štýl
dĺžka testu: 30 min
otázok: 46
PHP - základný test
dĺžka testu: 30 min
otázok: 50
PHP a práca s MySQL
dĺžka testu: 30 min
otázok: 30
Počítačové siete
dĺžka testu: 30 min
otázok: 30
Linux – základný test
dĺžka testu: 45 min
otázok: 30
Linux pokročilý test
dĺžka testu: 45 min
otázok: 40
Základy práce s databázou Access
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Pokročilá práca s databázou Access
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Excel základy
dĺžka testu: 10 min
otázok: 11
Excel mierne pokročilý
dĺžka testu: 10 min
otázok: 11
Excel pokročilý
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Excel práca s databázami
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Úvod do digitálnej fotografie
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Oracle administrator
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Adobe Photoshop základy
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
PowerPoint
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Základy počítačových sietí
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Základné princípy sieťovej bezpečnosti
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Sieťové protokoly a IP adresovanie
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Word základy
dĺžka testu: 10 min
otázok: 10
Word mierne pokročilý
dĺžka testu: 10 min
otázok: 11

Nie ste v tom sami...


počet testov v ponuke:
31

počet spustených testov:
41681

počet spustených dnes:
43
design & programming © IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 2014 - Počítačové a IT kurzy v Bratislave

Ako chcete vyhodnotiť test?

Ďakujeme Vám za prejavený záujem testovať svoje IT vedomosti a zručnosti cez naše IT testy.