Telefonický operátor - Kurzy pre telefonického operátora / operátorku

Práca Telefonický operátor, poradenstvo pre pracovné ponuky Telefonický operátor

Práca Telefonický operátor, poradenstvo pre pracovné ponuky Telefonický operátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, teams, sap, sql
Čo robí Telefonický operátor ?

Telefonický operátor je zodpovedný za komunikáciu s klientmi a zákazníkmi prostredníctvom telefónu, pričom poskytuje informácie, rieši problémy, prijíma objednávky a i. Hlavnou úlohou telefonického operátora je zabezpečiť vysokú úroveň zákazníckej spokojnosti prostredníctvom efektívnej a priateľskej komunikácie. Telefonický operátor musí byť schopný rýchlo a efektívne riešiť otázky a problémy zákazníkov, poskytovať relevantné informácie a v prípade potreby smerovať hovory na príslušné oddelenia. Táto pozícia vyžaduje výborné komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať pod tlakom a znalosť používania komunikačných a kancelárskych nástrojov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Telefonický operátor

 • Komunikácia so zákazníkmi: Poskytovanie informácií o produktoch a službách, riešenie otázok a problémov zákazníkov prostredníctvom telefónu.
 • Spracovanie objednávok a sťažností: Prijímanie a spracovanie objednávok, riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov.
 • Zaznamenávanie informácií: Vedenie záznamov o zákazníckych interakciách a aktualizácia databáz.
 • Spolupráca s inými oddeleniami: Smerovanie hovorov na príslušné oddelenia a spolupráca s internými tímami na riešení zákazníckych problémov.
 • Poskytovanie spätnej väzby: Zhromažďovanie a poskytovanie spätnej väzby od zákazníkov manažmentu na zlepšenie produktov a služieb.
 • Dodržiavanie firemných štandardov: Zabezpečenie, aby všetky interakcie so zákazníkmi boli v súlade s firemnými štandardmi a politikami.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Telefonický operátor

 • Telefonické systémy: VoIP systémy (napr. Cisco, Avaya), call centrum softvéry (napr. Five9, Talkdesk). Tieto systémy umožňujú efektívne riadenie a smerovanie hovorov, čo zlepšuje zákaznícky servis.
 • CRM systémy: Salesforce, Zoho CRM, HubSpot. Používanie CRM systémov umožňuje zaznamenávanie a spracovanie informácií o zákazníkoch, čo zlepšuje personalizáciu a efektivitu služieb.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu internú a externú komunikáciu.
 • Kancelárske balíky: Microsoft Office (Word, Excel), Google Workspace (Docs, Sheets). Tieto nástroje umožňujú správu dokumentov a analýzu dát, čo je kľúčové pre zaznamenávanie informácií a tvorbu reportov.
 • Softvéry na správu sťažností: Zendesk, Freshdesk. Tieto nástroje umožňujú efektívne spracovanie a riešenie sťažností a požiadaviek zákazníkov.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL (pre prácu s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje rýchle vyhľadávanie a aktualizáciu informácií o zákazníkoch.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Telefonický operátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave