Špecialista verejného obstarávania - Kurzy pre špecialistu verejného obstarávania

Práca Špecialista verejného obstarávania, poradenstvo pre pracovné ponuky Špecialista verejného obstarávania

Práca Špecialista verejného obstarávania, poradenstvo pre pracovné ponuky Špecialista verejného obstarávania
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Špecialista verejného obstarávania ?

Špecialista verejného obstarávania je odborník zodpovedný za plánovanie, koordináciu a realizáciu verejných obstarávaní v súlade s platnou legislatívou a internými predpismi organizácie. Táto pozícia vyžaduje dôkladné porozumenie procesov verejného obstarávania, schopnosť riadiť a realizovať obstarávacie projekty, komunikovať s dodávateľmi a zabezpečiť transparentnosť a efektivitu obstarávacích procesov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Špecialista verejného obstarávania

 • Plánovanie obstarávaní: Vytváranie ročných plánov obstarávania na základe potrieb organizácie a dostupných rozpočtov.
 • Príprava súťažných podkladov: Príprava a správa kompletných súťažných podkladov, vrátane špecifikácií, kritérií hodnotenia a zmluvných podmienok.
 • Vyhlásenie a správa súťaží: Vyhlásenie verejných obstarávaní, správa procesu podávania ponúk a zabezpečenie, aby všetky postupy boli v súlade s legislatívou.
 • Hodnotenie ponúk: Organizácia a vedenie hodnotiacich komisií, hodnotenie predložených ponúk podľa stanovených kritérií a výber najvhodnejších dodávateľov.
 • Komunikácia s dodávateľmi: Zabezpečenie otvorenej a transparentnej komunikácie s dodávateľmi, riešenie otázok a námietok počas procesu obstarávania.
 • Vyjednávanie a uzatváranie zmlúv: Vedenie rokovaní s vybranými dodávateľmi, príprava a uzatváranie zmlúv v súlade s internými a externými predpismi.
 • Monitorovanie a kontrola realizácie zmlúv: Dohľad nad plnením zmluvných podmienok, sledovanie výkonu dodávateľov a riešenie prípadných sporov alebo odchýlok.
 • Dokumentácia a archivácia: Udržiavanie presných a aktuálnych záznamov o všetkých krokoch obstarávacieho procesu, archivácia dokumentácie v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
 • Vzdelávanie a poradenstvo: Poskytovanie odborného poradenstva a školení interným zamestnancom o postupoch a pravidlách verejného obstarávania.
 • Dodržiavanie predpisov: Zabezpečenie súladu s národnou a európskou legislatívou týkajúcou sa verejného obstarávania a internými predpismi organizácie.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Špecialista verejného obstarávania

Špecialista verejného obstarávania potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť transparentnosť a efektivitu verejných obstarávacích procesov. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Softvéry na správu obstarávania: Znalosť špecializovaných softvérov na verejné obstarávanie, ako sú Proebiz, Tenderio alebo iné nástroje na elektronické obstarávanie.
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na prípravu dokumentov, správu dát a prípravu prezentácií.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s databázovými systémami na evidenciu a správu záznamov o obstarávaniach sú výhodou.
 • Elektronické aukcie: Skúsenosti s realizáciou elektronických aukcií, vrátane prípravy a správy aukčných podkladov a hodnotenia výsledkov.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem, ako sú Microsoft Teams, MS Outlook alebo Slack, na efektívnu komunikáciu s internými a externými partnermi.
 • Systémy na správu dokumentov: Používanie systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu obstarávacích dokumentov.
 • Internetové vyhľadávanie: Schopnosť efektívne vyhľadávať informácie o dodávateľoch, trhoch a legislatíve na internete.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
 • Analytické nástroje: Používanie analytických nástrojov na hodnotenie ponúk a analýzu dát na podporu rozhodovacieho procesu (aspoň MS Excel).
 • Automatizácia procesov: Znalosť základných skriptovacích jazykov alebo nástrojov na automatizáciu opakujúcich sa administratívnych úloh.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce špecialistu verejného obstarávania a umožňujú mu efektívne spravovať obstarávacie procesy, poskytovať kvalitné služby a dodržiavať všetky relevantné predpisy a zákony.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Špecialista verejného obstarávania

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave