Regionálny / Oblastný manažér - Kurzy pre regionálneho / oblastného manažéra

Práca Regionálny / Oblastný manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky Regionálny / Oblastný manažér

Práca Regionálny / Oblastný manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky Regionálny / Oblastný manažér
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: project, excel, sharepoint, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Regionálny / Oblastný manažér ?

Regionálny alebo oblastný manažér je zodpovedný za riadenie a koordináciu obchodných činností v rámci určitej geografickej oblasti. Hlavnou úlohou regionálneho manažéra je zabezpečiť, aby všetky pobočky alebo tímy v regióne dosahovali stanovené obchodné ciele, zlepšovali výkon a dodržiavali firemné štandardy. Regionálny manažér vedie tím manažérov pobočiek, spolupracuje s vedením a ďalšími oddeleniami na strategickom rozvoji a rastu v rámci regiónu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Regionálny / Oblastný manažér

 • Riadenie regionálnych tímov: Vedenie, motivácia a rozvoj manažérov pobočiek a tímov v rámci prideleného regiónu.
 • Plánovanie a implementácia obchodných stratégií: Vývoj a implementácia obchodných stratégií na dosiahnutie stanovených cieľov a zlepšenie výkonnosti v regióne.
 • Monitorovanie výkonu: Sledovanie a hodnotenie výkonnosti pobočiek a tímov, identifikácia príležitostí na zlepšenie a implementácia nápravných opatrení.
 • Správa rozpočtu: Riadenie rozpočtu pre región, sledovanie nákladov a zabezpečenie efektívneho využitia zdrojov.
 • Spolupráca s vedením: Komunikácia s vedením a ďalšími oddeleniami na zabezpečenie súladu regionálnych činností s celkovou firemnou stratégiou.
 • Riešenie problémov a konfliktov: Riešenie problémov a konfliktov, ktoré vznikajú v rámci regiónu, a poskytovanie podpory manažérom pobočiek.
 • Rozvoj vzťahov so zákazníkmi: Udržiavanie a rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi, zabezpečenie vysokej úrovne spokojnosti a vernosti zákazníkov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Regionálny / Oblastný manažér

 • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie regionálnych projektov.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie obchodných aktivít v regióne.
 • Softvér na analýzu dát: Microsoft Excel, Tableau. Tieto nástroje umožňujú analýzu a vizualizáciu obchodných dát na podporu rozhodovania.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie dokumentácie a súborov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu obchodných stratégií a výsledkov.
 • Nástroje na sledovanie výkonnosti: KPI Fire, Geckoboard. Tieto nástroje pomáhajú sledovať a hodnotiť výkonnosť pobočiek a tímov v regióne.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Regionálny / Oblastný manažér

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave