Personálny manažér - Kurzy pre personálneho manažéra

Práca Personálny manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky Personálny manažér

Práca Personálny manažér, poradenstvo pre pracovné ponuky Personálny manažér
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: excel, project, sharepoint, outlook, teams, powerpoint, powerbi
Čo robí Personálny manažér ?

Personálny manažér je zodpovedný za riadenie a koordináciu všetkých aspektov ľudských zdrojov v organizácii. Hlavnou úlohou personálneho manažéra je zabezpečiť, aby organizácia mala k dispozícii kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov, ktorí prispievajú k dosahovaniu obchodných cieľov. Personálny manažér vedie tím HR špecialistov, spolupracuje s vedením a ostatnými oddeleniami na rozvoji a implementácii personálnych politík a stratégií.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Personálny manažér

 • Nábor a výber zamestnancov: Plánovanie a realizácia náborových kampaní, vedenie pohovorov a výber vhodných kandidátov.
 • Riadenie personálneho tímu: Vedenie, motivácia a rozvoj tímu HR špecialistov na zabezpečenie efektívneho riadenia ľudských zdrojov.
 • Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov: Plánovanie a koordinácia školení, workshopov a ďalších vzdelávacích aktivít pre zamestnancov.
 • Správa zamestnaneckých vzťahov: Riešenie konfliktov, poskytovanie podpory zamestnancom a udržiavanie pozitívnej pracovnej atmosféry.
 • Plánovanie kariérneho rastu: Vytváranie a implementácia programov na rozvoj kariéry a talentov v organizácii.
 • Správa zamestnaneckých benefitov: Riadenie systémov odmeňovania, benefitov a pracovných podmienok.
 • Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov: Zabezpečenie súladu s pracovnoprávnymi predpismi a internými politikami.
 • Analýza a reportovanie: Monitorovanie a analýza personálnych ukazovateľov, príprava správ a poskytovanie odporúčaní na zlepšenie HR procesov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Personálny manažér

 • HR softvéry: SAP SuccessFactors, Workday, BambooHR. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívnu správu zamestnaneckých záznamov, sledovanie výkonnosti a riadenie náborových procesov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel, Google Sheets. Tieto nástroje umožňujú spracovávanie a analýzu HR dát, tvorbu reportov a sledovanie kľúčových ukazovateľov.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje pomáhajú pri organizácii a sledovaní HR projektov a úloh.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu, zdieľanie a archiváciu personálnych dokumentov a materiálov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu personálnych stratégií a iniciatív.
 • Analytické nástroje: Power BI, Tableau. Tieto nástroje umožňujú vizualizáciu a analýzu personálnych dát na podporu rozhodovania.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Personálny manažér

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave