Account manager (Obchod) - Kurzy pre account managera (obchod)

Práca Account manager (Obchod), poradenstvo pre pracovné ponuky Account manager (Obchod)

Práca Account manager (Obchod), poradenstvo pre pracovné ponuky Account manager (Obchod)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Account manager (Obchod) ?

Account Manager je odborník zodpovedný za správu vzťahov s klientmi a rozvoj obchodných príležitostí. Pracuje ako kľúčový kontakt medzi firmou a jej zákazníkmi, zabezpečuje vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov, identifikuje ich potreby a ponúka vhodné riešenia. Pre svoje potreby alebo pre potreby nadriadených môže spracovávať analýzy obchodných partnerov, predaja produktov, výkazy, reporty a pod. Account Manager tiež hľadá nové obchodné príležitosti, vypracováva ponuky a zabezpečuje úspešnú realizáciu obchodných dohôd. Vynikajúce komunikačné a vyjednávacie schopnosti, orientácia na výsledky pri zachovaní stability odberateľskej siete a schopnosť budovať dlhodobé vzťahy sú kľúčové pre túto pozíciu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Account manager (Obchod)

 • Správa klientských účtov: Udržiavanie a rozvoj vzťahov s existujúcimi klientmi, zabezpečenie ich spokojnosti a riešenie prípadných problémov.
 • Identifikácia potrieb klientov: Zistenie potrieb a požiadaviek klientov, poskytovanie konzultácií a návrhov na riešenia, ktoré spĺňajú ich očakávania.
 • Rozvoj obchodných príležitostí: Hľadanie a identifikácia nových obchodných príležitostí, vypracovávanie obchodných ponúk a uzatváranie nových obchodných dohôd.
 • Komunikácia: Pravidelná komunikácia s klientmi prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo osobných stretnutí, poskytovanie aktuálnych informácií o produktoch a službách.
 • Vyjednávanie: Vedenie obchodných rokovaní, vyjednávanie podmienok a uzatváranie zmlúv s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodné dohody.
 • Koordinácia projektov: Spolupráca s internými tímami na zabezpečení úspešnej realizácie projektov a dodania produktov/služieb podľa dohodnutých podmienok.
 • Analýza trhu: Sledovanie trendov na trhu, analýza vlastných predajov a konkurencie, identifikácia nových príležitostí na zlepšenie obchodnej stratégie.
 • Reporting: Príprava pravidelných reportov o obchodných aktivitách, predajných výsledkoch a stave klientských účtov.
 • Podpora predaja: Poskytovanie podpory predajnému tímu a kolegom, zdieľanie informácií o klientských potrebách a trendoch na trhu.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce Account Managera a umožňujú mu efektívne spravovať klientské účty, rozvíjať obchodné príležitosti a podporovať obchodné procesy v organizácii.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Account manager (Obchod)

Account Manager potrebuje v sčasnosti širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne spravovať klientské účty a podporovať obchodné procesy. Medzi tieto zručnosti patria:
 • CRM systémy: Pokročilé znalosti systémov na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM), ako sú Salesforce, HubSpot, Zoho CRM alebo Microsoft Dynamics, na sledovanie interakcií s klientmi a spravovanie obchodných príležitostí.
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na prípravu dokumentov, analýzu dát a prípravu prezentácií.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem, ako sú Microsoft Teams, Slack, MS Outlook alebo Zoom, na efektívnu komunikáciu s klientmi a kolegami.
 • Analytické nástroje: Skúsenosti s používaním analytických nástrojov na sledovanie predajných výsledkov, analýzu trhu a identifikáciu obchodných príležitostí (napríklad MS Excel).
 • Správa projektov: Používanie nástrojov na riadenie projektov, ako sú Trello, Asana alebo Microsoft Project, na sledovanie termínov a koordináciu úloh.
 • Marketingové nástroje: Pokročilý account manager má tiež znalosť marketingových nástrojov, ako sú Google Analytics, SEMrush alebo HubSpot Marketing, na podporu obchodných kampaní a analýzu ich výkonnosti.
 • Sociálne siete: Na vyššej úrovni môže account manager v rámci dohodnutých kompetencií využívať profesionálne sociálne siete (napr. LinkedIn), na budovanie a udržiavanie obchodných kontaktov a identifikáciu nových príležitostí.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Account manager (Obchod)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave