Akreditácia

Spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA je akreditovaným školiacim strediskom od roku 2007, ktoré spĺňa tie najvyššie kvalitatívne štandardy pri: výuke a kurzoch, výbere lektorov, výbere odborných garantov a tak si kvalitou vzdelávania môžete byť istý nie len preto, že sme to sami o sebe povedali ale hlavne preto, že to potvrdilo aj Ministerstvo školstva. Vaše vedomosti a skúsenosti, ktoré získate na kurzoch niekedy ako dôkaz nestačia a tak Vám naše certifikáty pomáhajú úspešne sa uplatniť na trhu práce od roku 2007.

Po riadnom ukončení každého našeho kurzu získavate u nás certifikát.  Naše certifikáty sú riadne označené a uznávané a nejedná o samovoľne vystavované dokumenty, tak ako je tomu v prípade iných neakreditovaných vzdelávacích centier. Certifikáty sú uznávané a pomáhajú k trvalému zvýšeniu kvalifikácie a Vašej hodnoty na trhu práce.

IT certifikát
  • vystavenie zlatého certifikátu po absolvovaní kurzu – bezplatne
  • vystavenie akreditovaného osvedčenia – bezplatne
  • kópia certifikátu o absolvovaní kurzu – 5,00 €
  • certifikát o absolvovaní kurzu v anglickom jazyku – 5,00 €
  • cena za skúšku / opravný termín skúšky v stanovených skupinových termínoch – 5,00 €
  • cena za skúšku vo vlastnom individuálnom termíne – 30,00 €
  • cena za skúšku vo vlastnom skupinovom termíne, max. 12 účastníkov – 100,00 €
  • termín skúšky cez víkendy a počas sviatkov – príplatok +50%
IT kurzy - príbeh

Certifikát po absolvovaní kurzu, krytý akreditovanou spoločnosťou získavate automaticky a bez poplatku bezprostredne po absolvovaní kurzu. Pre získanie aj akreditovaného osvedčenia Ministerstvom školstva Slovenskej republiky musíte absolvovať vybraný akreditovaný kurz a zložiť skúšku, ale hlavne postup vzdelávania musí spĺňať nasledovné zákonom stanovené pravidlá. Aktuálny zákon a pravidlá Vám zašleme e-mailom v prípade záujmu. Nedodržanie akýchkoľvek náležitostí a postupov je protizákonné a môže viest k odobratiu akreditácie a odobranie Vášho certifikátu či osvedčenia. Tieto pravidlá treba rešpektovať. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.

Na skúšky sa môžu prihlasovať iba účastníci našich kurzov. Ak si chcete skúšku naplánovať pred kurzom, je potrebné sa vopred informovať o možných termínoch. Vieme Vám pripraviť termín skúšky na základe spoločnej dohody. Zoznam a termíny skúšok môžete vidieť až po prihlásení sa heslom z Vášho katalógového listu. Prihlásenie do používateľskej sekcie ste obdržali spolu s katalógovým listom, postupujte podľa pokynov ňom uvedenom.

Akreditácia
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave